Alte servicii

Compania Ekonational Distribution oferă și alte servicii, între care:

  • demontarea,dezasamblarea mașinilor și echipamentelor industriale scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  • dezmembrarea componentelor cu conținut de substanțe periculoase(colectare, stocare și valorificare)
  • deratizare, dezinsecție și dezinfecție
  • distribuire ambalaje corespunzătoare (vase de IBC de 1000 litri) pentru eliminarea deșeurilor, tratarea prin neutralizare și inertizare, separare solid - lichid și separare apă.
  • întreținere spații verzi(fasonat, tuns, ridicare deșeuri rezultate în urma activității), dezinsecție, deratizare, dezinfecție)
  • balotarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor stocate pe amplasament
  • deșeurile de sticlă, după măcinare, sunt depozitate în recipienți din plastic de capacitate 1mc și depozitate temporar pe platforma betonată, în vederea valorificării.