Colectare, transport si eliminare finala deseuri periculoase rezultate in urma activitatii de carantinare institutionalizata cauzata de epidemia provocata de noul coronavirus - COVID 19

Colectare, transport si eliminare finala deseuri periculoase rezultate in urma activitatii de carantinare institutionalizata cauzata de epidemia provocata de noul coronavirus – cod 18 01 03*, (la operatori autorizati in eliminare finala) cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la gestionarea si regimul deseurilor periculoase/nepericuloase (Legea 211/2011, O.M.S. 1226/2012, Legea 137/1995, HG 856/2002, HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, HG 1175/2007, codul ADR);

Colectarea apei uzate

Colectăm ape uzate în vederea tratării sau predării către un agent economic autorizat.

Cere o ofertă!