Colectare SNCU

Colectare SNCU (subproduse de origine animală nedestinate consumului uman încadrate ca ”materii care sunt improprii pentru consum ori procesare”, conform capitolului 02 din Decizia 955/2014) în vederea valorificării/eliminării;

Această activitate constă în preluarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Acestea vor fi transportate cu autoutilitare dotate cu echipament izoterm către societăți autorizate pentru preluarea acestora.

Colectarea apei uzate

Colectăm ape uzate în vederea tratării sau predării către un agent economic autorizat.

Cere o ofertă!