Colectarea și depozitarea deșeurilor

Prin colectarea si reciclarea cât mai eficientă a acestor deșeuri vom reuși să păstrăm un mediu cât mai curat pentru noi și generațiile următoare. Colectăm următoarele tipuri de materiale:

  • Deșeuri nepericuloase în spații închise
  • Deșeuri periculoase(farmaceutice, patologice, înțepătoare, medicale
  • Crengi, iarbă, produse biodegradabile
  • Apă uzată

După cum probabil știți, principalul nostru obiect de activitate constă în colectarea deșeurilor reciclabile, fie că sunt metale feroase ori neferoase, materiale nemetalice, deșeuri electrice și electronice ori catalizatori auto, și valorificarea acestora prin reintroducerea lor în circuitul economic al materiilor prime secundare rezultate în urma prelucrării industriale.

Colectarea apei uzate

Colectăm ape uzate în vederea tratării sau predării către un agent economic autorizat.

Cere o ofertă!