Colectarea ambalajelor de carton, plastic, sticlă și metal.

După cum probabil știți, principalul nostru obiect de activitate constă în colectarea deșeurilor reciclabile, fie că sunt metale feroase ori neferoase, materiale nemetalice, deșeuri electrice și electronice și valorificarea acestora prin reintroducerea lor în circuitul economic al materiilor prime secundare rezultate în urma prelucrării industriale.

Colectarea ambalajelor din sticlă

Deșeurile de sticlă sunt printre cele mai uzuale deșeuri reciclabile, ideale pentru procesul de transformare și reutilizare. Fiind folosit cu precădere în industria alimentară, sticla este printre cele mai bune tipuri de ambalaje deoarece nu influențează calitatea produsului și asigură o conservare de lungă durată.

Fiind utilizate de cele mai multe ori pe post de ambalaj, odată ce sunt golite, sticlele devin deșeuri de sticlă, deșeuri care trebuie precolectate în locuri speciale, fără a fi amestecate cu celelalte tipuri de deșeuri menajere. În urma unor studii, s-a demonstrat că deșeurile din sticlă sunt cel mai greu tip deșeurilor, când vine vorba de biodegrabilitate. Așadar, colectarea, în mod selectiv, a deșeurilor de sticlă este necesară pentru a se diferenția de restul tipurilor deșeurilor.

Importanța colectării deșeurilor de sticlă

Iată care sunt principalele motive pentru care colectarea deșeurilor de sticlă reprezintă un proces vital pentru un mediu cât mai curat:

  • colectarea într-un mod selectiv împiedică amestecul acestora cu alte tipuri de deșeuri
  • împiedică imposibilitatea biodegradării acestora
  • contribuie la o bună gestionare a finanțelor, deoarece ajung să fie reutilizate ca materie primă pentru producerea unor noi produse din sticlă.

Toate aceste servicii menționate mai sus reprezintă trăsături importante ale procesului de colectare a deșeurilor de sticlă, pe care compania Ekonational Distribution le integrează în serviciile de colectare a deșeurilor periculoase și nepericuloase.

Compania Ekonational Distribution asigură întregul proces, bazându-se pe personalul calificat și pe experiența acestora. Transportul se realizează cu ajutorul unor autoutilitare, capabile să transporte aceste deșeuri în sigranță către centrele de colectare.

Colectarea ambalajelor din plastic

Fiind un material ieftin și rezistent, plasticul a captat atenția tuturor domeniilor, iar în foarte scurt timp, întreaga industrie a ajuns să se bazeze pe el. Cu toate acestea, plasticul face parte din categoria deșeurilor cu potențial nedegradabil. Aruncat în mediul terestru, acesta se degradează într-un timp îndelungat.

Printre cele mai importante tipuri de deșeuri din plastic, se numără:

  • plasticul de tip PET, folosit ca ambalaj pentru diverse băuturi
  • polietilena cu densități și rigiditate diferite
  • PVC-ul, folosit in industria construcțiilor

Toate acestea sunt doar câteva exemple dintr-o mare categorie de produse, iar gestionarea acestora este vitală pentru a proteja mediul. Compania Ekonational Distribution urmărește colectarea acestui tip de deșeuri și reintroducerea lor în circuitul economic.

Pentru a eficientiza procesul de gestionare a deșeurilor, compania Ekonational Distribution adoptă o strategie bine pusă la punct, pornind de la precolectare până în momentul în care deșeurile ajung să fie reciclate. După colectare, urmează tratarea deșeurilor de plastic pentru a îndepărta orice substanță periculoasă care ar putea afecta reintrarea în circuit a materialelor din plastic. Următorul pas al întregului proces este reciclarea propriu-zisă, reintroducerea în circuitul economic al plasticului, fără ca materialul să fi suferit modificări ale calității.

Colectarea ambalajelor din carton

SC EKONATIONAL DISTRIBUTION SRL Colectează deșeurile de carton și hârtie direct de la generatorii de deșeuri, sau prin intermediul firmelor mai mici.

După colectare, deșeurile de hârtie sau carton sunt trimise la presare , iar apoi la fabrica de hârtie, unde urmează să fie valorificate.