Colectarea apei uzate

Apele uzate industriale conțin multipli poluanți cu o nocivitate crescută. Poluarea cu metale grele care provin din industria minieră, metalurgică, constructoare de mașini și chimică. În aceste ape poluate găsim plumb, zinc, cupru, arseniu, mercur etc.