Consultanță de mediu

Serviciile de consultanță oferite de Ekonational Distribution sunt complexe și cuprind următoarele:

  • raportarea lunară a gestiunii deșeurilor către agenția locală de protecție a mediului și evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002,
  • întocmirea formularelor de aprobare transport deșeuri periculoase, conform HG 1061/2008 (se întocmesc pentru transporturile de deșeuri periculoase care cumulat depășesc 1 tonă/an),
  • identificarea problemelor legate de protecția mediului cum ar fi posibile surse poluante pentru factorii de mediu (aer, apă, sol),
  • preluarea rolului de responsabil de mediu,
  • suport în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu (întocmirea dosarului cu documentațiile necesare eliberării avizelor și autorizațiilor de către agenția locală de protecție a mediului)
  • evidența lunară a deșeurilor