Reciclarea individuală

Reciclarea individuală se realizează prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatorii sau deținători de deșeuri, precum și din stațiile de sortare, sau de la colectorii autorizați Acestea fiind administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje.

Cum ajutăm la reciclarea individuală?

Ekonational Distribution administrează în favoarea Generatorului de operațiuni de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din: carton(clasificate cu codul 15 01 01), plastic și plastic pet (clasificate cu codul 15 01 02), lemn(clasificate cu codul 15 01 03), metal feros(clasificate cu codul 15 01 04), metal neferos (clasificate cu codul 15 01 04), sticlă ( clasificate cu codul 15 01 07) denumite în mod colectiv "Deșeurile", potrivit Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor dateorate la Fondul pentru mediu și potrivit HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.