Transportul deșeurilor

Cerințele principale sanitare impuse față de construcția vehiculelor de transportat gunoaie care trebuie întreținute și pe perioada exploatării lor sunt următoarele:

  • să asigure încărcarea gunoaielor rapid și pe cât posibil fără împrăștiere, degajare de praf sau zgomot;
  • să asigure transportarea gunoaielor complet închise și o descărcare rapidă;
  • să fie echipate cu dispozitive de avansare continuă a gunoaielor încărcate și de repartizarea lor uniformă;