Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase

Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase se efectuează de la generator către operatorul economic care realizează procesul de colectare/stocare/tratare/valorificare/eliminare cu autoutilitare speciale la nivel național.